Notářský zápis o převodu nemovitosti

Notářský zápis o převodu nemovitosti

Zpravidla během 30-45 dní po uzavření budoucí kupní smlouvy dojde k ocenění nemovitosti, notář zároveň prověří veškerou právní a majetkovou dokumentaci k nemovitosti. Následuje vyhotovení notářského zápisu o převodu nemovitosti (koupě je možná pouze notářským zápisem). Notář dále ověří dokumentaci k zavkladování v místním pozemkovém rejstříku a na katastru “Conservatoria dei Registri Immobiliari”. Kupující uhradí zbytek kupní ceny, dostává kopii kupní smlouvy a klíče. Notář také dodá k vyplnění formulář o oznámení o koupi pro místní questuru. Okamžikem podpisu notářského zápisu se kupující stává právoplatným majitelem nemovitosti.