Náklady spojené s provozem nemovitosti v Itálii

Náklady spojené s provozem nemovitosti v Itálii

Jako vlastník druhého bydlení v Itálii hradíte následující daně:

IMU – daň z nemovitosti – 0,76% z katastrální hodnoty nemovitosti
TASI – daň na údržbu silnic, chodníků, pouličních světel… – 0,1-0,33% z katastrální hodnoty nemovitosti
TARI – daň na svoz odpadkům – počítá se z čtverečních metrů

Je-li Vaše nemovitost v rámci komplexu či komunity, hradíte komunální poplatek. Dále běžné poplatky za vodu, elektřinu, plyn, případně pojištění nemovitosti.