Notářský zápis o převodu nemovitosti

Notářský zápis o převodu nemovitosti

Notářský zápis o vlastnictví nemovitosti, Escritura de compraventa, je jediná možná smluvní forma nabytí nemovitosti a vyhotovuje ji notář. Od okamžiku podpisu notářského zápisu se nemovitost stává majetkem klienta, který s ní může volně nakládat. Ihned po provedení notářského zápisu o vlastnictví nemovitosti zažádá notář o registraci změny majitele v katastru nemovitostí, která probíhá zpravidla ve lhůtě 4-6 měsíců (u rozestavěných developerských projektů až 20 měsíců). Dokladem o vlastnictví je však již samotná podepsaná Escritura de compraventa. Úhradu notářských poplatků a daní spojených s převodem majetku zařizuje notářství a hradí je vždy kupující.