Příprava koupě

Příprava koupě

Prvním krokem bývá většinou výběr právního zástupce, který  Vás při koupi bude zastupovat. Následuje vyřízení daňového identifikačního čísla v dané zemi a otevření bankovního účtu. Právník ověřuje dokumentaci k nemovitosti, zástavy, upozorní a řeší případné právní nejasnosti a je v kontaktu s notářem, který připravuje notářský zápis. Ve většině středomořských zemí probíhá koupě nemovitosti formou notářského zápisu, který je de facto  dokladem o převodu vlastnictví.