Budoucí kupní smlouva, kupní smlouva

Budoucí kupní smlouva, kupní smlouva

Budoucí kupní smlouva se sestavuje při koupi rozestavěné nemovitosti. Kupní smlouva u dokončené nemovitosti. Kupní smlouva se uzavírá u notáře za přítomnosti právníků obou stran a soudního tlumočníka, přičemž právník kupujícího před koupí nemovitosti prověří dokumentaci k nemovitosti.

Těsně před podpisem smlouvy je splatná daň z převodu nemovitosti, jejíž výši určí notář na základě objektivní hodnoty nemovitosti. Notář nepovolí převod nemovitosti pokud vlastnický list není v pořádku, stejně tak např. pokud prodávající nepředloží potvrzení, že má uhrazeny všechny závazky vůči státu. Ihned po podpisu kupní smlouvy notář zajistí registraci v pozemkových knihách.