Náklady spojené s koupí nemovitosti ve Španělsku

Náklady spojené s koupí nemovitosti ve Španělsku

Kupující hradí daň z převodu nemovitosti nebo DPH. Daň z převodu nemovitosti je ve výši 6,5-10%, výše je závislá na provincii a v některých provinciích i na výši ceny. DPH je placena u nových nemovitostí, představuje 10% z ceny nemovitosti u rezidenčního bydlení a 21% z ceny nemovitosti u komerčních nemovitostí. Další náklady na poplatky notáři, daně a náklady na právní služby jsou ve výši cca 3%.