Koupě nemovitosti

Koupě nemovitosti

Notářský zápis můžete podepsat sami či k jeho podpisu zplnomocnit svého právního zástupce nebo jinou osobu. Okamžikem podpisu notářského zápisu a uhrazením kupní ceny většinou formou krytého bankovního šeku, nikoliv převodem, se stáváte majitelem nemovitosti a můžete se svým majetkem ihned nakládat. Stejně tak veškeré poplatky spojené s koupí nemovitosti se hradí obratem. Notářský zápis je obratem podán k registraci do katastru nemovitostí / pozemkových knih, která může trvat i několik měsíců, ale je de iure již pouhou administrativní formalitou.