Skupina FAQ: Jak probíhá koupě nemovitosti v zahraničí?

Rozhodnutí pořídit si nemovitost u moře

Koupě nemovitosti v zahraničí je poměrně významné rozhodnutí a zpravidla jí předchází období zásadních diskusí s partnerem i finančních kalkulací. Už v této fázi je dobré spojit se s odborníkem, popovídat si o možnostech, jednotlivých lokalitách, které by přicházely v úvahu, udělat si přehled o úrovni cen, poplatků i provozních nákladů. Vaše představy tak získají […]

Více

Předvýběr

Bude-li Vaše rozhodnutí kladné, přichází fáze předvýběru. Jak lokality, tak typu nemovitosti. Volba lokality se odvíjí zejména od toho, jak často chcete nemovitosti využívat, jak se chcete na místo dopravovat, máte-li malé děti, samozřejmě od Vašich preferencí a zálibě pro určitou zemi a kulturu, od znalosti jazyka a podobně. Volbu typu nemovitosti pak ovlivňuje zejména […]

Více

Prohlídky vybraných nemovitostí a lokality

Cesta s prohlídkami vybraných nemovitostí a lokality zpravidla trvá 2-3 dny. Denně můžete navštívit několik nemovitostí, ideální počet je cca 5 – 7 denně. Ve většině případů si klient vybere  svou nemovitost při první návštěvě. Vyberete-li si tedy, postupujete dále.

Více

Rezervace

Je dobré si vybranou nemovitost zarezervovat, aby v mezidobí, kdy si budete vyřizovat potřebné náležitosti, někdo jiný nemovitost nekoupil. Pro rezervaci stačí zpravidla jednoduchá rezervační smlouva, při které skládáte prodávajícímu poplatek cca 5 000 – 10 000 EUR (max. 10% z ceny nemovitosti). Tento poplatek se při koupi započte do úhrady kupní ceny. Pokud byste […]

Více

Příprava koupě

Prvním krokem bývá většinou výběr právního zástupce, který  Vás při koupi bude zastupovat. Následuje vyřízení daňového identifikačního čísla v dané zemi a otevření bankovního účtu. Právník ověřuje dokumentaci k nemovitosti, zástavy, upozorní a řeší případné právní nejasnosti a je v kontaktu s notářem, který připravuje notářský zápis. Ve většině středomořských zemí probíhá koupě nemovitosti formou […]

Více

Koupě nemovitosti

Notářský zápis můžete podepsat sami či k jeho podpisu zplnomocnit svého právního zástupce nebo jinou osobu. Okamžikem podpisu notářského zápisu a uhrazením kupní ceny většinou formou krytého bankovního šeku, nikoliv převodem, se stáváte majitelem nemovitosti a můžete se svým majetkem ihned nakládat. Stejně tak veškeré poplatky spojené s koupí nemovitosti se hradí obratem. Notářský zápis […]

Více