Skupina FAQ: Koupě nemovitosti ve Španělsku

Rezervace nemovitosti

Po výběru nemovitosti zpravidla následuje rezervační smlouva, při které kupující hradí zálohu zpravidla ve výši 5-15% z ceny nemovitosti (pokud od smlouvy odstoupí kupující, záloha propadá, pokud od smlouvy odstoupí prodávající, kompenzuje kupujícímu jeho ztráty dvojnásobkem složené zálohy). Rezervační smlouva sama řeší způsob placení, včetně uhrazení daní a poplatků, spjatých s koupí nemovitosti. Banka kupujícímu vydá […]

Více

Zřízení daňového čísla a účtu v bance

Máte-li vybranou nemovitost, prvním krokem v procesu koupě nemovitosti je vyřízení daňového identifikačního čísla N.I.E. a založení účtu v bance, protože kupující může hradit kupní cenu pouze prostřednictvím svého účtu u španělské banky.

Více

Notářský zápis o převodu nemovitosti

Notářský zápis o vlastnictví nemovitosti, Escritura de compraventa, je jediná možná smluvní forma nabytí nemovitosti a vyhotovuje ji notář. Od okamžiku podpisu notářského zápisu se nemovitost stává majetkem klienta, který s ní může volně nakládat. Ihned po provedení notářského zápisu o vlastnictví nemovitosti zažádá notář o registraci změny majitele v katastru nemovitostí, která probíhá zpravidla […]

Více

Náklady spojené s koupí nemovitosti ve Španělsku

Kupující hradí daň z převodu nemovitosti nebo DPH. Daň z převodu nemovitosti je ve výši 6,5-10%, výše je závislá na provincii a v některých provinciích i na výši ceny. DPH je placena u nových nemovitostí, představuje 10% z ceny nemovitosti u rezidenčního bydlení a 21% z ceny nemovitosti u komerčních nemovitostí. Další náklady na poplatky notáři, daně a […]

Více

Náklady spojené s provozem nemovitosti ve Španělsku

Ve Španělsku jako majitel nemovitosti hradíte roční daň z nemovitosti (tzv IBI), kterou stanovuje místní municipalita. Výše IBI se počítá z katastrální hodnoty nemovitosti a činí cca 0,3-1,1%. Pokud nemovitost pronajímáte, hradíte daň z příjmu nemovitosti (aktuální výše je 19,5%) a 10% DPH. U luxusních nemovitostí (s hodnotou nad 700 000 EUR) hradíte daň z […]

Více